Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019

ENGLISH PHONETIC ALPHABET

Αγαπητά παιδιά,


Πολλές φορές οι Έλληνες μαθητές δυσκολεύονται να προφέρουν σωστά κάποια λέξη στα Αγγλικά.Στα Αγγλικά, αυτό που γράφουμε δε συμβαδίζει πάντοτε με αυτό που διαβάζουμε. Όταν οι Έλληνες μαθητές καλούνται να μάθουν την αγγλική γλώσσα, έρχονται αντιμέτωποι με τα διαφορετικά φωνολογικά συστήματα των 2 γλωσσών. Στην ελληνική γλώσσα, σχεδόν πάντοτε, γράφουμε ότι ακούμε και διαβάζουμε αυτό που βλέπουμε. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στα Αγγλικά.
Χρειάζεται λοιπόν να εξοικειωθούμε με τα γραφήματα (γράμματα) και τα φωνήματα (ήχους) της Αγγλικής γλώσσας. Αφού ρίξετε μια ματιά στον φωνολογικό πίνακα που ακολουθεί (Phonetics) παρακολουθήστε το βιντεάκι που έχω επισυνάψει και ας είναι αυτό μια καλή αρχή.

http://www.esl-lounge.com/student/graphics/phonetic-chart.gif

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

stative verbs

Fill in with either Present Simple or Present Continuous

 1. I ………………………………(think) of getting on a picnic this afternoon. Will you join?
 2. I won’t bother! I ……………………….(think) it’s going to rain.
 3. Is John feeling ok? He …………………… (look) red in the face.
 4. I know! He …………………. (look) for the doctor’s telephone number now.
 5. I ………………………. (not/want) to talk about this any more.
 6. I ………………………..(not/ believe) he is finally coming
 7. Why …………………………… (you/smell) the soup?
 8. The milk ………………………. (taste) a bit bitter.
 9. The new dress ………………………(feel) like silk
 10. Roses ………………………….(smell) wonderfully at this time of year.
 11. This old house ………………………..(belong) to my grandma.
 12. She…………………………...(have) a bath every evening.
 13. My husband …………………..(always/taste) the food while I'm cooking! It's very annoying.
 14. Luke ……………………………..(see) the doctor now.
 15. He …………………………….(have) a party next weekend
 16. What ……………………………. (you/think) about the war?
 17. She …………………………… (have) a headache.
 18. It ………………………….. (be) cold today.
 19. They ……………………………..(not/have) a car.
 20. The waiter ……………………………..(think) about the new wine list.
 21. ………………………………….(you /want) a sandwich?
 22. I ……………………………………….. (have) fun today.
 23. I …………………………………… (think) my ex-boyfriend was right.

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

WORD LIST - UNIT 2 JUNIOR HIGH SCHOOL LIFE

UNIT 2 LESSON 1    Fancy School? 
 1. Magazine= περιοδικό
 2. Exactly=ακριβώς
 3. take it easy=χαλαρώνω
 4. Head’s office= γραφείο διευθυντή
 5. Care= νοιάζομαι, φροντίδα                 take care of =φροντίζω
 6. At least= τουλάχιστον
 7. Once a ……= μια φορά….. /wʌns/
 8. University= πανεπιστήμιο /ˌyunəˈvɜrti/
 9. Subject= μάθημα /ˈsʌbdʒɪkt/
 10. Dread= τρομάζω /drɛd/
 11. Essential= αναγκαίο /əˈsɛnʃəl/
 12. Make sure= βεβαιώνομαι
 13. Certain= συγκεκριμένα /ˈsɜrtn/
 14. Fall behind= μένω πίσω (σε μαθήματα κλπ)
 15. Effort= προσπάθεια
 16. Relaxation=χαλάρωση
 17. Tough= σκληρό /tʌf/
 18. Ancient=αρχαία /ˈeɪnʃənt/
 19. Aceάσσος Im ace at…. = είμαι πολύ καλός σε ….., άριστος /ˈeɪs/
 20. Bookish= κάποιος που διαβάζει πολύ # school struggler (αγωνιστής)
 21. Attach= επισυνάπτω
 22. I can't help it=δεν μπορώ να κάνω αλλιώς
 23. Hang out=συχνάζω
 24. Term=τρίμηνο
 25. Classmate=συμμαθητής
 26. Good at=καλός σε……
 27. Shout at=φωνάζω σε κάποιον
 28. Answer to=απαντώ σε
 29. Otherwise=διαφορετικά /ˈʌðərˌwaɪz/
 30. High mark# low mark=καλός βαθμός# κακός βαθμός
 31. Loads of=άφθονα /loʊds/
 32. Take a test= sit for a test=γράφω τέστ
 33. Have a break=κάνω διάλλειμα
 34. Course=σειρά μαθημάτων /koʊrs/
 35. School council= μαθητικό συμβούλιο /ˈkaʊnsəl/
 36. On bike-on foot/ by car – by train – by bus
 37. School report= σχολικός έλεγχος
 38. Badge=κονκάρδα
 39. Experience=βιώνω σαν εμπειρία /ɪkˈspɪəriəns/
 40. Laughter=γέλιο /ˈlæftər/
 41. Facility=ευκολίες, εγκαταστάσεις
 42. Play truant= κάνω σκασιαρχείο
 43. Get expelled= με αποβάλουν
 44. Field trip= εκπαιδευτική εκδρομή

UNIT 2 LESSON 2 Join our club
 1. notice board=πίνακας ανακοινώσεων
 2. newcomer= νεοφερμένος
 3. snap= λήψη take a snap
 4. stage=σκηνή
 5. I am interested in……= ενδιαφέρομαι για….
 6. area= περιοχή /ˈɛəriə//
 7. choir= χορωδία /kwaɪər/
 8. variety=ποικιλία /vəˈraɪɪti/
 9. charity=φιλανθρωπία
 10. join=γίνομαι μέλος
 11. worry about= ανησυχώ για
 12. prepare=προετοιμάζω
 13. rehearsal=πρόβα /rɪˈhɜrsəl/
 14. train=προπονούμαι
 15. recipe=συνταγή /ˈrɛsəpi/
 16. coach= προπονητής /koʊtʃ/
 17. let me know= ενημέρωσε με
 18. healthy=υγιής
 19. delicious=νοστιμότατο
 20. classmate=συμμαθητής
 21. belong to=ανήκω
 22. stall=κάθισμα στο σινεμά /stɔl/
 23. chew=μασώ /tʃu/
 24. gum=τσίχλα /gʌm/
 25. trainers=αθλητικά παπούτσια
 26. task=άσκηση
 27. I shoot a scene=γυρίζω σκηνή σε ταινία

Όλες οι δουλειές του σπιτιού θέλουν do εκτός του στρώσιμο του τραπεζιού και του κρεβατιού που θέλουν make
do the washing up, the dusting, the vacuuming but

make the beds, I make the table


       UNIT 2 LESSON 3

1.   blurb of a book=διαφήμιση ενός βιβλίου στο πίσω μέρος του εξώφυλλου  /blɜrb/
2.   keep in touch= είμαι σε επαφή 
3.   it is fun= έχει πλάκα 
4.   author= συγγραφέας            
5.   taste in = γούστο
6.   destiny=μοίρα
7.   gorgeous= υπέροχος                
8.   stuff=πράμα                   /stʌf/
9.   run away from= το σκάω από….
10.  plot=πλοκή έργου
11.  publisher=εκδότης        
12.  cover=κάλυμμα
13.  paperback=όταν το εξώφυλλο ενός βιβλίου είναι λεπτό
14.  review=κριτική (βιβλίου, έργου)       /rɪˈvyu/
15.  campus=πανεπιστημιούπολη
16.  the latest=το πιο πρόσφατο
17.  dizzy=ζαλισμένος
18.  get married to=παντρεύομαι
19.  record=καταγράφω
20.  get a tan=μαυρίζω
21.  lie under the sun=κάθομαι στον ήλιο
22.  spend time + gerund=ξοδεύω το χρόνο μου………
23.  escape=δραπετεύω
24.  it is set=διαδραματίζεται
25.  break up=χωρίζω, κλείνω για διακοπές
26.  sense of humour= αίσθηση του χιούμορ
27. incredible=απίστευτο
28. heating= θέρμανση

TIME PHRASES
I have the time of my life=περνώ υπέροχα
Take your time=με το πάσο σου
Get back in time=να έρθεις στην ώρα σου
From time to time=από καιρό σε καιρό
Dont waste your time=μη σπαταλάς το χρόνο

WORKBOOK
1.   it takes place=πραγματοποιείται
2.   ride a horse=ιππεύω άλογο
3.   at an early age=σε νεαρή ηλικία
4.   educational=εκπαιδευτικό       
5.   assignment=εργασία                
6.   timetable=ωρολόγιο πρόγραμμα
7.   visual effect=οπτικό εφέ
8.   baby stuff=μωρουδίστικο
9.  landscape=τοπίο
10. digital camera=ψηφιακή κάμερα
11.  regular exercise=τακτική άσκηση
12.  worried about=ανήσυχος
13.  traffic jam=κίνηση στο δρόμο
14.  put up a poster=κρεμάω πόστερ
15.  pollution=μόλυνση
16.  coach=προπονητής    
17.  afford=αντέχω οικονομικά
18.  treat=συμπεριφέρομαι
19.  servant=υπηρέτης
20. step-mother=μητριά
21.  sense of humour=αίσθηση του χιούμορ
22.  ordinary=συνηθισμένο
23.  diary=ημερολόγιο      
24.  spirit=πνεύμα
25.  share=μοιράζομαι
26.   I do the ironing=κάνω το σίδερο
27.   comment=σχόλιο
28.   draft = προσχέδιο